Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning er forankret i Undervisningsministeriet. I dette forum drøfter medlemmer og repræsentanter for relevante organisationer, foreninger, myndigheder mv. forhold, der har betydning for uddannelses- og erhvervsvejledningen.

Formål

Formålet er at skabe en dynamisk ramme for en åben og gennemsigtig dialog med interessenter på vejledningsområdet. I forummet kan medlemmerne fremsætte vurderinger, synspunkter og anbefalinger, ligesom de kan afprøve ideer og dermed være aktive medspillere i den fortsatte udvikling.

Forummet skal blandt andet bidrage til øget sammenhæng, koordinering og kvalitetsudvikling i vejledningen.

Medlemmer og repræsentanter i Det Nationale Dialogforum

Formand og formandskab:

 • Katja Munch Thorsen, formand, Vicedirektør for Læreruddannelse, Formidling og Videreuddannelse
 • Noemi Katznelson, Centerleder for Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet
 • Mie Hovmark, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation.

Personligt udpegede medlemmer:

 • Annette Ernst Lauridsen, direktør Aarhus Tech
 • Troels Borring, formand for Efterskoleforeningen
 • Anoir Hassouni, centerchef for Ressource Center Ydre Nørrebro
 • Peter Plant, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet
 • Jesper Juul Sørensen, Uddannelseschef, Dansk Byggeri og formand for Skills Danmark.

Foreninger, organisationer mv., der udpeger en repræsentant:

 • Charlotte Knagh Trojahn, formand for Danmarks Vejlederforening (subsidieres midlertidigt af konstitueret formand, Carla Tønder Jessing)
 • Jens Vase Poulsen, Danske Skoleelever pva. DUF
 • Christian Junget Madsen, Foreningen Skole og Forældre
 • Mark Jensen, UU Danmark
 • Lone Conradsen Wind, Studievalgslederne
 • Jan Bauditz, KL
 • Rasmus Enekær, DA
 • Rasmus Dahl, DI
 • Claus Rosenkrands Olsen, Dansk Erhverv
 • Anders Vind, LO
 • Martin Liebing Madsen, FTF
 • Lars Prestien, AC
 • Dorthe Andreas, Skolelederne
 • Mads Seneberg Christensen, Danske Gymnasier
 • Mette Tram Pedersen Danske Erhvervsskoler og Gymnasier - Lederne

Ministerier:

 • Tina Michler Bujakewitz, fuldmægtig, Beskæftigelsesministeriet
 • Jesper Moesbøl, Undervisningskonsulent, Kulturministeriet
 • Anne Larsen, fuldmægtig, Uddannelses- og Forskningsministeriet
Sidst opdateret: 2. august 2018