Uddannelsesplanen indeholder elevens overvejelser, valg og mål for sin fremtid. Den skal bidrage til, at eleven sætter sig realistiske mål, og at der er sammenhæng og retning i elevens uddannelsesaktiviteter efter 9. klasse.

Uddannelsesplan og uddannelsespligt

Alle 15-17-årige har pligt til at til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der er rettet mod uddannelse. Det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvordan eleven indtil sit 18. år opfylder pligten.

Uddannelsesplanen er ansøgning og tilmelding

Uddannelsesplanen fungerer som ansøgning til ungdomsuddannelse eller tilmelding til 10. klasse.

Fristen for ansøgning til ungdomsuddannelse eller tilmelding til 10. klasse er 1. marts. På dette tidspunkt skal uddannelsesplanen være færdig og underskrevet af elevens forældre.

Udfyldning af uddannelsesplanen

Uddannelsesplanen findes på optagelse.dk, hvor elevens skole, Ungdommens Uddannelsesvejledning, eleven og elevens forældre kan se og udfylde planen.

Læs mere om hvem der gør hvad og hvornår under Optagelse og ansøgning

Den færdige plan indeholder:

 • Elevens mål for uddannelse og erhverv efter 9. klasse
 • Seneste standpunkts- og prøvekarakterer afgivet af skolen
 • Oplysninger om det antal år, som eleven har fulgt undervisning i tysk og fransk
 • Oplysninger om brobygning, hvis eleven har deltaget i dette
 • Vurdering af uddannelsesparathed og forældres tilkendegivelse af enighed/uenighed
 • Ønske om ungdomsuddannelse i prioriteret rækkefølge
  eller
  Ønske om 10. klasse
  eller
  Planer om andre aktiviteter indtil det 18. år
 • Oplysninger, som er vigtige at kende for den unges næste uddannelsessted og vejleder.
Sidst opdateret: 22. juni 2017