AFTALETEKST

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurderingen

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der i den kommende folketingssamling fremsættes forslag til ændring af vejledningsloven for så vidt angår indførelse af en praksisfaglig dimension (Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Uddannelsesparathedsvurdering)).

Med indførelsen af en praksisfaglig dimension vil der ske en tydeliggørelse og fremhævelse af elevernes kompetencer på det praksisfaglige område, blandt andet med henblik på at udfordre nogle af de elever, som alene har haft blikket rettet mod gymnasiale uddannelser.

Udgangspunkt for model for indførelse af praksisfaglig dimension:

Alle elever, det vil sige også elever, som ønsker en gymnasial uddannelse, skal have vurderet deres praksisfaglighed.

Forslaget må ikke medføre væsentlige merudgifter.

Den praksisfaglige kompetence skal pege mod erhvervsuddannelserne.Vurderingen tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af de praksisfaglige elementer, som i dag er indeholdt i folkeskolens undervisning.

Den praksisfaglige dimension vil indgå i den samlede uddannelsesparathedsvurdering som et tværgående perspektiv, der kan supplere den vurdering, som bygger på de faglige, personlige og sociale forudsætninger. Modellen indebærer derfor, at elever, som er vurderet uddannelsesparate, ikke efterfølgende kan vurderes ikke-uddannelsesparate på baggrund af den praksisfaglige vurdering.

Forud for fremsættelse af lovforslag vil der ske en inddragelse af eksterne eksperter og praktikere med henblik på kvalificering af modellen.

Sidst opdateret: 23. januar 2019