Eksamensresultaterne er nu opdateret med eksamensresultater for eux for 2015-2017 og med beviser fra fjerde kvartal af 2017 for alle uddannelser. Eksamensresultaterne for 2017 er på niveau med året før.

Opdateringen har betydet, at det gennemsnitlige eksamensresultat for eux er ændret marginalt.

Eux, eksamensresultatet inkl. bonus A
(Antal studenter, der indgår i opgørelsen)
2015 2016 2017
Før opdatering 6,4 (89) 6,5 (157) 6,2 (471)
Efter opdatering 6,5 (154) 6,3 (957) 6,3 (2.731)

Note: Eux indeholder både de studenter, der er helt færdige med deres ungdomsuddannelse, og eux merkantil studenter, som mangler hovedforløbet af uddannelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring.

I årene op til 2016 har der på de fleste af uddannelserne, været en tendens til stigende karaktergennemsnit. I 2017 er eksamensresultaterne på niveau med resultaterne for 2016. Der er dog mindre variationer på tværs af uddannelserne. Eksamensresultaterne er steget på htx, mens de er på samme niveau for stx, hhx, hf og hf-enkeltfag. Udviklingen i de gennemsnitlige eksamensresultater på tværs af de gymnasiale uddannelser fremgår af figuren nedenfor.

Studenter fra htx opnåede med et resultat på 7,5 det højeste gennemsnit i landet.

I alt dimitterede 51.384 studenter i 2017.

Figur 1. Eksamensresultaterne stiger på htx

Note: Figuren viser eksamensresultaterne inkl. bonusfaktor A, i perioden 2010 til 2017.
Bemærk at det for studenter på hf-enkeltfag ikke er muligt at få bonus A og gennemsnittet med og uden bonusfaktor er således identisk. Stx er her inklusiv 2-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx inklusiv 2-årige hhx studenter (fra 2015). Eux indeholder både de studenter der er helt færdige med deres ungdomsuddannelse, og eux merkantil studenter, som mangler hovedforløbet af uddannelsen. Bemærk at eksamensresultaterne på eux er baseret på et lille antal elever i 2015 og 2016.
Kilde: Styrelsen for It og Læring.

Sidst opdateret: 13. juli 2018