Ministeriets ledelsesinformationssystem, Datavarehuset, findes på uddannelsesstatistik.dk.

Data for kompetencedækning, inklusion og antal elever er opdateret:

 • Kompetencedækning i undervisningen
 • Inklusion
 • Antal elever
 • Andel elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog

Fra medio/ultimo oktober er der opdaterede data om:

 • Karakterer ved 9. klasses prøver (2014/15)
 • Elevfravær
 • Overgang til ungdomsuddannelse
  • Overgangstal for 3 og 15 måneder
  • Uddannelsesstatus for 9 måneder
  • FTU-tal 
  • Kommunernes profiltal

Fra medio november forventes opdaterede data om:

 • Udgifter pr. elev i folkeskolen
 • Socioøkonomiske referencer for 9-klasse karaktererne (2014/15)
 • Personaletal og personalets tid med eleverne 
 • Planlagte timer for eleverne

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

Sidst opdateret: 13. juli 2018