Praktikpladssituationen ultimo juni 2018

De seneste tendenser for juni 2018 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder. Tallene bag kan du finde i datavarehuset.

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af juni 2018 viser, at:

 • 68.477 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 2 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 5.945 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 4.992 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er for begge en stigning på 1 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo juni 2017 og 2018

  Juni 2017
Juni 2018

Ændring i %

Elever med uddannelsesaftale 63.276 62.758 -1 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 335 228 -32 %
Elever i skolepraktik 6.462 5.491 -15 %
Elever i gang med et hovedforløb 70.073 68.477 -2 %
Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio juli 2018.

 

Nøgletal

Ved udgangen af juni var situationen følgende:

 • 4.992 elever er søgende med et afsluttet grundforløb. Disse elever kan fordeles således:
  • 4.574 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser med skolepraktik. Det er et fald på 6 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • 418 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser uden skolepraktik. Det er et fald på 38 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 953 elever er søgende, men samtidig i gang med et grundforløb.

Det samlede antal praktikpladssøgende elever, inklusiv praktikpladssøgende, som er i gang med et grundforløb, udgør således ved udgangen af juni 5.945 elever. Det er elever, der har ret til støtte fra skolerne til deres søgning.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo juni viser, at:

 • 62.758 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 1 pct. i forhold til samme måned sidste år, jf. tabel 1.
 • 228 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 32 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 5.491 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 15 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

Tabel 3 viser udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, optaget i skolepraktik og optaget på erhvervsuddannelser uden praktik i en virksomhed i henholdsvis de seneste 3 måneder og de seneste 12 måneder.

 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.063 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er en stigning på 2 pct. i forhold til den samme periode sidste år.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 263 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed. Det er et fald på 31 pct. i forhold til samme periode sidste år.
 • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 7.928 elever. Det er et fald på 14 pct. i forhold til samme periode sidste år 

Årsstatistik 2017

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2017" (pdf)

Se udvalgte resultater fra Årsstatistikken (pdf)

Sidst opdateret: 24. august 2018