Udlodningsmidler til undervisning udmøntes som ansøgningspulje og fordeles som projekttilskud til aktiviteter og projekter inden for undervisningsområdet.

Ansøgningsrunden finder sted en gang om året og meldes ud gennem puljeoversigten, hvor du også kan finde udmeldinger fra tidligere år.

Formål, som kan opnå tilskud fra årets udlodningsmidler, vil fremgå af ansøgningsmaterialet. Der gives ikke tilskud fra puljen til:

  • formål, der får tilskud efter gældende lovbestemmelse eller finanslovbevilling
  • løn, honorarer og andre løbende driftsudgifter
  • skolerejser, klasserejser, ekskursioner og udvekslingsrejser
  • etableringer og ombygninger
  • rejser og studieophold
  • formål af lokal karakter
  • anskaffelser.

Fordelingen af udlodningsmidlerne sker med godkendelse fra Folketingets Finansudvalg.

Skal offentliggøres på Materialeplatformen

Ansøgere skal være opmærksomme på, at alt materiale og lignende udviklet med tilskud fra ministeriets udlodningsmidler skal gøres offentligt tilgængeligt på Materialeplatformen (materialeplatform.emu.dk).

Det skal være gratis at bruge materialer eller produkter.

Krav til administration og afrapportering

Læs mere om ministeriets krav til administration og afrapportering for projekttilskud, herunder tilskud fra udlodningsmidlerne.

 

Sidst opdateret: 1. juni 2017