Med initiativet er det nemt at foreslå hvilke regler og dokumentationskrav, der med fordel kan ændres eller afskaffes.

Alle saglige forslag til, hvordan regler kan forenkles, bliver behandlet seriøst. Og hvis det vurderes muligt og fornuftigt, vil der blive taget initiativ til at gennemføre forslagene.

Meld en regel

Du har mulighed for at sende dit forslag til regelforenklinger på Undervisningsministeriets område her

Fakta

Initiativet er en del af regeringens tværministerielle kampagne ”Meld en regel”, hvor både borgere, virksomheder og organisationer inddrages i regelforenklingsarbejdet i alle ministerier. 

Sidst opdateret: 8. marts 2019