Vejledningerne er opdelt efter temaer og vil blive publiceret i takt med, at de er klar.

Pdf til download

Institutionernes kvalitetssystem – vejledning 2017

- Herunder kvalitetsudvikling og resultatvurdering, mål, selvevaluering, opfølgningsplan og trivselsmålinger 

Hent vejledningen (pdf)

Pdf til download

Grundforløb – vejledning 2017

- herunder formål, varighed, klassedannelse, fag og forløb, evalueringssamtale og valg af studieretning.

Hent vejledningen (pdf)

Pdf til download

Undervisningstid m.v. – vejledning 2017

- herunder fordybelsestid, individuel timepulje og virtuel undervisning.

Hent vejledningen (pdf)

Pdf til download

Den toårige uddannelse til hf-eksamen – vejledning 2017

- herunder professionsrettet profil, semesteropdeling, fagpakker samt projekt- og praktikforløb.

Hent vejledningen (pdf)

Sidst opdateret: 13. juli 2018