Forsøget var todelt:

  • ’FVU-start, der er et mundtligt FVU tilbud, har til formål at give kursisten mulighed for at forbedre sine allerede erhvervede mundtlige færdigheder i dansk. Undervisningen giver kursisten mulighed for at udvide sit ordforråd, herunder sit kendskab til førfaglige ord, der senere skal benyttes i FVU undervisningen. Undervisningen har et slutniveau så kursisten efterfølgende kan følge FVU-læsning eller FVU-matematik.
  • FVU for tosprogede, hvor den ordinære FVU-undervisning i læsning kan tilrettelægges og gennemføres udelukkende med tosprogede deltagere. Optagelseskravene og prøverne er de samme som på det ordinære FVU-tilbud.

Forsøget udløb med udgangen af 2016. Al forsøgsundervisning skulle derfor være afsluttet senest den 31. december 2016.

Ministeren kan fravige FVU-lovens bestemmelser, hvis det er påkrævet for at fremme forsøgs- og udviklingsvirksomhed.

 

Sidst opdateret: 7. januar 2019