Nye tal uddannelsesparathedsvurderinger af elever i 8. klasse viser, at en større andel af elever af udenlandsk herkomst er vurderet ikke-uddannelsesparat sammenlignet med elever af dansk herkomst. Mens 53 procent af de vurderede elever i 8. klasse med udenlandsk herkomst er vurderet ikke-parat, gælder det for 29 procent af elever af dansk herkomst.

Figur: Elever af udenlandsk herkomst bliver i højere grad vurderet ikke-parate end elever med udenlandsk herkomst, uanset uddannelsesønske.

Grafik viser at 8. klasses elever af udenlandsk herkomst bliver i mindre grad vurderet uddannelsesparat

Figuren viser: Fordelingen af andelen af 8. klasseelever, der er vurderet ikke-parat fordelt på uddannelsesønske og herkomst, 2018.
Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på optagelse.dk

Dansk og udenlandsk herkomst

En person er af dansk herkomst, hvis mindst en af forældrene er dansk statsborger og født i Danmark.
En person er af udenlandsk herkomst, hvis personen er indvandrer eller efterkommer. En efterkommer er født i Danmark og ingen af forældrene må både være danske statsborgere og født i Danmark. En indvandrer er født i udlandet og ingen af forældrene må både være danske statsborgere og født i Danmark