Der er stor variation i, hvordan 9. og 10. klasseelevers søgning til erhvervsuddannelser udvikler sig fra kommune til kommune.

Fra 2015 til 2017 er andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelser blandt elever fra 9. og 10. klasser, steget i hver fjerde af landets kommuner. Til gengæld er tallene uændret i  halvdelen af kommunerne, mens den resterende fjerdedel oplever en faldende søgning.

Mens kommuner med en stigning fordeler sig i hele landet, er de kommuner, hvor der har været et fald i søgningen, koncentreret mere i Region Hovedstaden end i den øvrige del af landet.

Særligt blandt kommuner i Nordsjælland er der et fald i andelen af grundskoleelever, der søger mod erhvervsuddannelserne. Her er søgningen faldet i fem af de 11 nordsjællandske kommuner, mens ingen af de nordsjællandske kommuner har oplevet en stigning.

I de otte vestjyske kommuner er der derimod ingen af kommunerne, der har oplevet et fald. Til gengæld er der i tre af kommunerne inden for landsdelen øget søgning mod erhvervsuddannelserne.