Brug for alle unge (BFAU) har i samarbejde med Salaam Film & Dialog og Udlændinge- og Integrationsministeriet (tidligere Social- og Integrationsministeriet) udviklet undervisningspakken I SYV SIND – syv film om ungdom og identitet. Den blev udgivet første gang i 2011, men med sit aktuelle fokus på temaer om ungdom, identitet, socialisering, selvforståelse og tilhørsforhold er der stor efterspørgsel på det populære materiale.

I SYV SIND består af syv korte dokumentar- og portrætfilm samt et skriftligt undervisningsmateriale. Materialet er skabt med henblik på at blive anvendt af udskolingens klassetrin og på ungdomsuddannelserne i fag som dansk, samfundsfag og religion. De syv film lægger vægt på nogle af de udfordringer, forventninger og overbevisninger, som særligt unge med etnisk minoritetsbaggrund kan have.

I syv sind – beretninger om ungdommens svære valg

Gennem Serhats, Khadijes, Annes, Alis, Omars, Bülents og Mohammads historier tager I SYV SIND læserne med på en lærerig rejse om emner lige fra uddannelsesvalg, arbejde og fremtidsmuligheder til danskhed, kulturelle stereotyper og social kontrol.

Ali har fundet sin vej ud af kriminalitet og er startet på en frisk ved at tage en uddannelse. Han kan ”ikke lide læse”, men har alligevel valgt at tage en uddannelse som VVS‘er:

”Da man var ung, havde man en hel masse i hovedet… Man vidste ikke, hvad man skulle tænke, eller hvad man skulle lave. Man ville ud at rejse og opleve verden… Men det blev ikke til noget. Men heldigvis er jeg nu kommet fast et sted, og så vil jeg blive færdig med min uddannelse og så arbejde med det”.

Materialets målgruppe er alle unge

Selvom filmene i I SYV SIND primært portrætterer unge med etnisk minoritetsbaggrund, henvender materialet sig til alle unge ved at fokusere på det personlige arbejde med at finde egne ståsteder, ressourcer og fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet og i samfundet.

Gennemgående beskæftiger filmene i I SYV SIND sig med identitetsskabende faktorer i det flerkulturelle landskab og understøtter undervisning i interkulturelle kompetencer.  Materialet kan bruges til at modvirke os-dem-oplevelser i klassen og ruske op i fastlåste forestillinger om, at det særligt er svært at være ung med etnisk minoritetsbaggrund.

I 7 SIND – syv film om ungdom og identitet

I 7 SIND handler om ungdom, identitet og svære valg, som alle unge står over for - uanset baggrund. Gennem syv korte dokumentar- og portrætfilm samt et skriftligt undervisningsmateriale, lægger materialet op til diskussion af temaer som socialisering, selvforståelse og tilhørsforhold.

Se publikationen 'I 7 SIND – syv film om ungdom og identitet' her.