Når sommerferien er overstået næste år, forventer 24 nye frie grundskoler at åbne dørene for elever. Erfaringer peger dog på, at det blot er mellem en femtedel og halvdelen af de anmeldte skoler, som reelt åbner. Resten kommer af forskellige årsager ikke i gang – for eksempel som følge af for lille et elevgrundlag. 

Der er desuden indført en godkendelsesordning for frie grundskoler, som blandt andet skal modvirke, at der oprettes frie grundskoler, der ikke kan forventes at opfylde frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet.

De 24 skoler, der har anmeldt oprettelse med forventet skolestart august 2019, vil være omfattet af godkendelsesordningen.

Antallet af anmeldte skoler i perioden fra 2012-2018 har været svingende fra år til år. Tallet toppede i 2014 med 52 anmeldte skoler, mens det sidste år var faldet til 26 skoler. 

Oversigt over antallet af anmeldte og oprettede frie grundskoler findes her.