Lidt over 62.000 elever begyndte i børnehaveklasse i skoleåret 2017/18. Det gør årgangen, der startede i børnehaveklassen lidt mindre end de tre foregående år, hvor antallet har ligget stabilt på cirka 66.000 elever. Den mindre årgang mærkes mest på landets folkeskoler, hvor antallet af elever er faldet, mens antallet af elever på landets frie grundskoler er nogenlunde uændret.

De nye tal fra skoleåret 2017/18 viser, at 2,3 procent af børnehaveklasseeleverne på folkeskoler og frie grundskoler begynder i børnehaveklasse for anden gang. Andelen af omgængere fortsætter dermed med at falde, som den har gjort siden skoleåret 2014/15, hvor andelen udgjorde 2,9 procent. 

Det er især elever på de frie grundskoler, der i mindre omfang går børnehaveklasse om. Det seneste skoleår er andelen for de elever faldet fra 3,7 procent af eleverne i 2016/17 til 2,3 procent af eleverne i det seneste skoleår. Dermed er andelen af omgængere på de frie grundskoler nu på niveau med andelen på folkeskolerne. 

Ligesom de foregående år er der flest drenge blandt omgængerne. Af de 1.421 omgængere i skoleåret 2017/18 var næsten syv ud af ti omgængere drenge. 

En elev skal som hovedregel begynde i børnehaveklasse det kalenderår, hvor barnet fylder seks år.

De nye tal viser, at 92,4 procent af de nystartede børnehaveklasseelever er begyndt rettidigt i børnehaveklasse. Det er uændret i forhold til året inden. Generelt har andelen af elever, der begynder rettidigt, været svagt stigende siden skoleåret 2014/15, hvor den udgjorde 91 procent af de nystartede elever. 6,5 procent af de nystartede elever i børnehaveklasse er begyndt senere end det kalenderår, de fylder seks år, mens kun cirka 1,1 procent af eleverne er startet tidligere.

 

Figur 1: Tal om elever i børnehaveklassen