Årsrapporterne fra 2017 viser, at erhvervsskolerne, social- og sundhedsskolerne, VUC’erne og de almene gymnasier havde et overskud på de ordinære aktiviteter på 273 mio. kr. 

Det er styrelsens vurdering, at de regulerede institutioner generelt har et tilfredsstillende økonomisk grundlag for institutionsdriften ved udgangen af 2017.

Se tabel over ordinært årsresultat, årets samlede resultat og overskudsgrad på det regulerede institutionsområde (pdf).

De samlede resultater dækker over udsving institutionerne i mellem og på tværs af sektorområder, og der er et mindre antal institutioner, som har økonomiske udfordringer.

Dyk selv ned i tallene på Undervisningsministeriets regnskabsportal.