Et nyt partnerskab mellem Undervisningsministeriet og Danske Professionshøjskoler skal sikre en ambitiøs og stærk kompetenceudvikling af de kommende lærer og ledere i den forberedende grunduddannelse (FGU).

Undervisningsministeriet og Danske Professionshøjskoler er enige om, at opbygningen af det pædagogiske miljø i FGU skal ske gennem en målrettet og strategisk indsats, som parterne skal samarbejde om. Indsatsen skal medvirke til, at FGU kommer godt fra start og udvikles i en fælles retning i hele landet.

Fredag den 9. november 2018 mødtes partnerskabsgruppen for første gang. Her påbegyndte gruppen det arbejde, der skal bære frugt både på kort og langt sigt i forhold til, at understøtte kompetenceudviklingen for lærere og ledere i FGU, samt på sigt opbygge et særligt FGU-videns- og udviklingsområde på professionshøjskolerne. Det særlige FGU-videnmiljø på professionshøjskolerne skal være med til at understøtte den fremtidige pædagogiske og didaktiske udvikling af FGU.

Konkret er professionshøjskolerne nu gået i gang med at udvikle de første kompetenceudviklingsforløb, der skal tilbydes lærere og ledere på de nye FGU-institutioner fra sommeren 2019. Det bliver forløb, som samlet set skal bidrage til, at der i FGU bliver en praksis med en stærk og alsidig professionsidentitet og udvikling centreret om didaktiske og pædagogiske virkemidler i forhold til målgruppen, i tillæg til FGU-lærernes fagprofessionelle identiteter. For partnerskabsgruppen er det helt centralt, at kompetenceudviklingsforløbene kommer til at understøtte de høje ambitioner, der er for den nye uddannelse.

Partnerskabsgruppen om kompetenceudvikling i FGU

Partnerskabsgruppen

  • Martin Larsen, vicedirektør, STUK
  • Annegrete Larsen, kontorchef, STUK
  • Birthe Friis Mortensen, rektor, UC Syd
  • Tove Hvid Persson, direktør, Videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole
  • Poul Erik Phillipsen, områdechef, Pædagogik, Børn og Unge VIA University College