Puljen til opsøgende arbejde er aftalt i forbindelse med trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse (2017). Der er afsat 100 millioner kroner til formålet jævnt fordelt over perioden 2018-2021.

Indsatsen sigter mod, at flere medarbejdere med utilstrækkelige basale færdigheder påbegynder et undervisningsforløb, og på at flere ufaglærte og faglærte påbegynder erhvervsrettet efter- og videreuddannelse.

I år er der mulighed for at søge tilskud fra 2018-puljen to gange, og der er samlet set 25 millioner kroner i puljen fordelt på de to ansøgningsrunder, som kan søges af arbejdsmarkedets parter på nationalt niveau.

Puljen blev udmeldt den 21.februar 2018. Ved ansøgningsfristens udløb den 5. april modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet otte ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på næsten ti millioner kroner. Der er i alt givet tilsagn om støtte til 7 projekter til et samlet beløb på knap 8 millioner kroner. Midler, der ikke blev uddelt ved denne ansøgningsfrist, vil blive overført til den kommende ansøgningsrunde i efteråret.

De projekter, som har modtaget støtte, har fokus på virksomhedsopsøgende arbejde, der skal øge både virksomhedernes og medarbejdernes viden om de eksisterende muligheder for erhvervsrettet efter- og videreuddannelse.

Projekterne vil gennem dialog, workshops og informationsmøder sætte fokus på nødvendigheden af efteruddannelse, så der også i fremtiden findes en arbejdsstyrke med de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Det aktivt opsøgende arbejde skal således gennem øget viden om efteruddannelsesmuligheder fremme motivationen blandt medarbejderne for at efteruddanne sig.

Arbejdsmarkedet ændrer sig hastigt på grund af digitaliseringen og en øget kompleksitet i arbejdsopgaverne eksempelvis inden for detail-, mejeri, lager og kontorbranchen. Mange af projekterne har derfor fokus på at forbedre medarbejdernes basale færdigheder i dansk, matematik og IT, så de har de nødvendige forudsætninger for at deltage i yderligere opkvalificerende kurser.

Projekterne varierer i størrelse, tilskud og brancher, og de godkendte projekter omfatter et bredt udsnit af arbejdsmarkedets parter, heriblandt Dansk Byggeri, 3F, KL, FOA, DI, Dansk Erhverv, CO- Industri og HK.

Projekterne har planlagt det opsøgende arbejde på forskellige måder, men fælles for dem er, at aktiviteterne foregår på virksomhederne og er tilpasset den branche, som projektet retter sig mod.