Siden 2014 og 2015 har ministeriet haft gang i fire rammeforsøg, som nu er blevet evalueret. På den baggrund har undervisningsministeren besluttet at forlænge dem alle. De fire rammeforsøg omhandler: Talentklasser i musik, fælles ledelse af pædagogske læringscentre og kommunale folkebiblioteker (kombi-biblioteker), aldersintegrerede klasser og internationale linjer. 

For rammeforsøgene ’Fælles ledelse af pædagogiske læringscentre og kommunale folkebiblioteker’ og ’Talentklasser i musik’ er det besluttet at forlænge forsøgsperioden for de forsøg, der allerede er i gang, med et skoleår. Samtidig arbejdes der på at gøre de to forsøg permanente. Det kræver en ændring af folkeskoleloven.

Rammeforsøget med aldersintegrerede klasser er forlænget til skoleåret 2020/21 for de forsøg, der er i gang. 

Rammeforsøget med internationale linjer i udskolingen med undervisning på engelsk er forlænget til skoleåret 2021/22. I forbindelse med forlængelse får kommuner mulighed for at søge om at blive en del af den nye forsøgsperiode for at bidrage med mere viden på området.