De første fordelsuddannelser blev udpeget i 2017 som led i trepartsaftalen fra august 2016. Derfor er det første gang, at der udarbejdes en opgørelse for, hvor mange fordelsuddannelser, der udløser en bonus til virksomhederne. Den første opgørelse viser, at 22 ud af de i alt 35 udpegede fordelsuddannelser sikrer virksomhederne en bonus. 

”Selv om det er første år med udpegning af fordelsuddannelser, og det derfor kan være svært med store konklusioner, glæder jeg mig over, at et stort flertal af fordelsuddannelserne sikrer eleverne en praktikplads. Fordelsuddannelserne er en god pejling for eleverne mod erhvervsuddannelser, hvor der er særlig god mulighed for en praktikplads og efterfølgende job, og derfor er det vigtigt, at virksomheder lever op til deres del af aftalen. Vi er langt fra i mål endnu, men vi er nået et stykke af vejen,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor der forventes et særligt stort behov for arbejdskraft. Uddannelserne har derfor et øget fokus i forbindelse med vejledning af unge og voksne mod erhvervsuddannelser. Samtidig får virksomhederne en økonomisk bonus – den såkaldte fordelsbonus – hvis arbejdsgiverne på de enkelte fordelsuddannelser sikrer, at mindst ni ud af ti elever er i praktik, og at elevernes tid i skolepraktik udgør maksimalt 15 procent af den samlede tid i praktik.

Fordelsuddannelser udpeges for et år af gangen og når året er omme, laves en opgørelse af, hvilke uddannelser der har levet op til kriterierne for udbetaling af bonus til virksomheder. 

Om fordelsbonus

Bonus til arbejdsgiver for at have indgået uddannelsesaftale med elever på en eller flere af de 22 fordelsuddannelser i 2017 udbetales af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) i juni 2018.

Bonussen udbetales på baggrund af antallet af uddannelsesaftaler (praktikpladser) hvert år målt i praktikårselever. En aftale af 12 måneders varighed svarer til en praktikårselev. Bonussens størrelse pr. praktikårselev beregnes forholdsmæssigt af en pulje på 20 millioner kroner, som divideres med det samlede antal bonusudløsende praktikårselever i bonusåret og kan maksimalt udgøre 5.000 kroner pr. praktikårselev.