Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft august 2015, er, at 60 procent af eleverne skal fuldføre en erhvervsuddannelse i 2020. Med en fuldførelse på 53 procent i 2017 er der stadig et stykke vej. Et vigtigt skridt på vejen er, at flere elever kommer fra grundforløbet til hovedforløbet. For at fortsætte på hovedforløbet skal eleverne enten have en uddannelsesaftale med en virksomhed om praktik, eller de skal være i skolepraktik. De nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at en større andel af erhvervsskoleeleverne i 2017 er i praktik i en virksomhed, tre måneder efter de har færdiggjort grundforløbet sammenlignet med årene 2013-2016. 

Der er grund til at glæde sig over fremgangen, og særligt at flere elever får praktik i en virksomhed.

- Merete Riisager

Tallene for overgangen mellem grund- og hovedforløbet viser, at 63 procent af eleverne i 2017 er videre i deres uddannelse, tre måneder efter de er færdige med grundforløbet. Året inden var det 60 procent. Den positive udvikling gælder særligt elever i uddannelsesaftale. I 2017 var 49 procent af eleverne i uddannelsesaftale tre måneder efter endt grundforløb mod omkring 45 procent i 2016. 14 procent af eleverne er i skolepraktik i 2017 mod 15 procent i 2016. 

”Der er grund til at glæde sig over fremgangen, og særligt at flere elever får praktik i en virksomhed. Men vi er desværre stadig alt for langt fra det mål, som blev sat med reformen. Derfor kommer regeringen med et udspil på erhvervsuddannelsesområdet, som både skal øge søgningen til erhvervsuddannelserne og mindske antallet af elever, der dropper ud,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

På de omkring 100 forskellige erhvervsuddannelser er der stor variation i andelen af elever, der kommer i praktik. På 11 af erhvervsuddannelserne er over 80 procent af eleverne i 2017 i uddannelsesaftale, tre måneder efter de er færdige med grundforløbet. Tallene viser desuden, at en større andel mænd end kvinder kommer i praktik, og at de elever, der er startet på en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, i højere grad får en aftale, hvis de gennemfører grundforløbet end øvrige elever.