Aftalen indeholder en række elementer på undervisningsområdet. Her er parterne blandt andet blevet enige om, at der skal være mere gennemsigtighed om skolernes nøgletal. Nøgletal kan dække over elevfravær, karakterer i bundne prøvefag og kompetencedækning i skolens planlagte timer.

Fleksibel adgang til centrale nøgletal giver et grundlag for, at elever, forældre, lærere, kommunalbestyrelser, forvaltning og skoleledere kan indgå i dialog om skolernes udvikling. Derfor glæder det nye initiativ undervisningsminister Merete Riisager.

”Jeg vil gerne fremhæve, at vi får større åbenhed om skolernes nøgletal. Forældrene får med de her tal på hånden bedre muligheder for at gå til skoleledelsen eller bestyrelsen med deres spørgsmål og bekymringer. Det vil styrke den demokratiske samtale, og det er et element i aftalen, jeg er glad for.

Undervisningsministeren havde også ønsket, at forhandlingerne havde resultereret i, at der var blevet enighed om at få færre vikartimer i folkeskolen.

”Jeg havde gerne set, at KL havde givet håndslag på at få nedbragt andelen af vikartimer med denne aftale. Skiftende rammer giver udfordringer for både elever og forældre, så derfor vil jeg se på, hvordan vi kan bringe antallet af vikartimer ned,” siger Merete Riisager.

Aftalen indeholder også andre elementer på undervisningsområdet. Parterne er blandt andet nået til enighed om, at de hver især skal bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

For at det bliver til virkelighed vil regeringen sætte fokus på sammenhængen ift. de almene gymnasier, den geografiske afstand mv., mens KL på samme tid vil bidrage til en stærk kommunal forankring af de nationale målsætninger.