I dag klokken 12 har kommunekontaktrådene (KKR) fremsendt indstillinger til undervisningsministeren om forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for de kommende FGU-institutioner. Kommunerne foreslår, at der skal oprettes 27 FGU-institutioner på tværs af landets 98 kommuner.

Opmand for FGU Per B. Christensen har været involveret i de lokale processer og overvejelser undervejs. Han går nu i gang med at udarbejde sin afrapportering til undervisningsministeren om sit virke i den lokale proces.

”Jeg har i min dialog med de lokale aktører undervejs fået den klare opfattelse, at opgaven er blevet løftet med stort ansvar og engagement. Kommunerne har i den grad bevist, at partierne på Christiansborg traf en god beslutning, da de valgte at give kommunerne opgaven med at tegne Danmarkskortet for de kommende FGU-institutioner,” siger opmand Per B. Christensen. 

På et møde i FGU-aftalekredsen vil partierne drøfte de indkomne forslag til etablering af dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer.

”Jeg vil gerne kvittere for kommunernes omfattende og grundige indsats. Det videre arbejde med uddannelsen afhænger af, at de nye FGU-institutioner hviler på et velfunderet, lokalt fundament, og det har stor betydning for, hvorvidt de nye institutioner kan blive en succes. Vi vil nu trække i arbejdstøjet i aftalekredsen og drøfte kommunernes indstillinger,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Det er hensigten, at undervisningsministeren godkender dækningsområderne og institutions- og skoleplaceringen inden sommerferien. De første elever på FGU starter efter sommerferien 2019.

Link til Danmarkskort med KKR’s indstillinger til dækningsområder for FGU (pdf)

kort over kommunernes indstilling til dækningsområde for FGU institutioner