De socioøkonomiske referencer giver skoler, forældre og elever et mere nuanceret grundlag at vurdere eksamensresultaterne på. Her bliver skolernes karaktergennemsnit vurderet i forhold til elevernes faglige niveau fra grundskolen og betydningen af eksempelvis forældrenes indkomst og uddannelse. Derfor kan den socioøkonomiske reference bruges til at sammenligne skolens gennemsnit med det karaktergennemsnit man ville forvente at skolen opnåede ud fra elevernes baggrund.

De nye tal viser for eksempel, at Silkeborg Gymnasiums stx-studenter havde et gennemsnitligt eksamensresultat på 8,2, men at man ville have forventet et eksamensresultat på 8,0, ud fra hvordan elever med lignende baggrundsforhold har klaret sig på landsplan. Silkeborg Gymnasium klarer sig altså 0,2 karakterpoint bedre.

I år dækker de socioøkonomiske referencer nu endnu flere fag. Det giver skolerne bedre muligheder for få viden om, hvilke fag deres skole har bedre eller dårligere resultater i sammenlignet med det, man kunne forvente i forhold til skolens elevgrundlag.

Om de socioøkonomiske baggrundsvariable

  • Beregningen af de socioøkonomiske referencer er baseret på oplysninger på individniveau.
  • Karakterdataene er baseret på indberetninger til Styrelsen for It og Læring
  • Alle oplysningerne vedrørende elevens baggrundsforhold er hentet fra registre hos Danmarks Statistik.

Læs mere om de socioøkonomiske referencer

Find de socioøkonomiske referencer på uddannelsesstatistik.dk.