’Education at a Glance’ gør det muligt at sammenligne Danmark med andre OECD-lande på uddannelsesområdet. I dag bliver opgørelsen for 2017 offentliggjort, og den viser blandt andet, at Danmark har et af de højeste obligatoriske timetal i OECD. Timetallet i folkeskolen ligger således på 10.960 timer. Det er dog et tal der varierer på skolerne afhængig af tilrettelæggelsen af pauser og understøttende undervisning.

Rapporten peger også på, at Danmark klarer sig godt i forhold til overgangen fra skole til arbejde. OECD sammenligner hvor mange unge der hverken er i beskæftigelse eller i uddannelse. I Danmark udgør andelen otte procent for de 18-24 årige, hvilket er det tredje laveste blandt OECD-landene. Gennemsnittet for OECD er 15 procent af de 18-24-årige.

Hvis man kigger på de 15-19 årige, er der under tre procent, der hverken er i beskæftigelse eller uddannelse i Danmark. Det er en af de laveste i OECD med under tre procent. Her er gennemsnittet seks procent. OECD-gennemsnittet er påvirket af, at det er svært for de unge, der forlader uddannelsessystemet tidligt, at finde arbejde.

Om ’Education at a Glance’

Med OECD’s årlige indikatorpublikation ’Education at a Glance’ er det muligt at se det danske uddannelsessystem i lyset af de 35 OECD-lande samt en række partnerlande. Publikationen tage udgangspunkt i en række kvantitative indikatorer som deltagelse i uddannelse, betydning af uddannelse for beskæftigelse og indkomst, undervisningstimer, informationer om lærere samt ressourcer afsat til uddannelse.

Data i publikationen er primært fra 2014, 2015 og 2016. Enkelte opgørelser er fra 2017. Indikatorer i ”Education at a Glance 2017”, der omfatter gymnasiet og erhvervsuddannelser, afspejler ikke effekten af gymnasie- eller erhvervsskolereformen.

Læs hele rapporten Education at a Glance 2017 på OECDs hjemmeside.