På møderne gennemgår vi aftalen og de foreløbige planer for implementering. Samtidig får deltagerne mulighed for at stille spørgsmål. Efterfølgende er der lagt op til gruppedrøftelser, hvor praktikerne vil få mulighed for at bidrage med relevante erfaringer og gode idéer til udvikling af uddannelsens indhold samt give deres perspektiver på den institutionsmæssige udvikling af FGU og den kommunale ungeindsats.

Der er to møder (formiddag og eftermiddag) i hver region.

Programmet for de to møder er:

 1. Oplæg om aftale og implementering
 2. Mulighed for at stille spørgsmål
 3. Pause
 4. Gruppedrøftelser
  1. Den kommunale ungeindsats
   Kort oplæg om aftalen i forhold til organisering i sammenhængende ungeindsatser
   Deltagernes generelle perspektiver på vigtige elementer i den kommunale ungeindsats
   Deltagernes perspektiver på arbejdet med egu, kontaktpersoner og samarbejdet med FGU
  2. Nye institutioner
   Kort oplæg om processen med tildeling af dækningsområder og bygningsoverdragelse
   Deltagernes generelle perspektiver på implementeringsprocessen
   Deltagernes perspektiver på arbejdet med bygningsoverdragelse og etablering af institutioner
  3. Nye uddannelser
   Kort oplæg om inkluderende læringsmiljø og helhedsorienteret undervisning
   Deltagernes generelle perspektiver på arbejdet med nye uddannelser
   Deltagernes perspektiver på arbejdet med læreplaner og fagbilag – mål, indhold og prøver

Tilmelding

Tilmeld dig senest onsdag den 29. november 2017

Hvis antallet af tilmeldinger til et formiddags- eller eftermiddagsmøde vurderes at være for lavt, bliver de to møder slået sammen. Hvis antallet af deltagere vurderes at være for højt, sker udvælgelsen af deltagere efter ”først til mølle-princippet” og med en prioritering af deltagelse fra alle sektorer.

Tid og sted

Sted Tid
Silkeborg Produktionshøjskole
Granhøjvej 14, 8600 Silkeborg
Mandag den 4. december
9.00 – 12.00 og 13.00 – 16.00
VUC Nordjylland, Aalborg
På Sporet 8, 9000 Aalborg
Tirsdag den 5. december
9.00 – 12.00 og 13.00 – 16.00
EUC Lillebælt
Teknikervej 2, 7000 Fredericia
Onsdag den 6. december
9.00 – 12.00 og 13.00 – 16.00
VUC Storstrøm, Nykøbing
Bispegade 5, 4800 Nykøbing Falster
Tirsdag den 12. december
9.00 – 12.00 og 13.00 – 16.00
VUC Lyngby
Nybrovej 114, 2800 Kongens Lyngby
Onsdag den 13. december
9.00 – 12.00 og 13.00 – 16.00