Den nye satspulje indeholder blandt andet initiativer til gavn for udsatte unge, der sent eller aldrig gennemfører en ungdomsuddannelse. Det sker gennem bedre hjælp til elever med funktionsnedsættelse og en ordning for unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for mere støtte. Disse unge får én gennemgående kontaktperson tilknyttet, som støtter i overgangen mellem uddannelser og beskæftigelse.

Med aftalen om satspuljemidlerne styrker vi udsatte unges muligheder for at få en tryggere overgang fra folkeskole til uddannelse og videre i beskæftigelse.

- Merete Riisager

”Unge skal i højere grad være chauffører i eget liv og kunne vælge den uddannelse og det liv, de ønsker. Det klarer nogle helt selv – andre har brug for en hjælpende hånd. Med aftalen om satspuljemidlerne styrker vi udsatte unges muligheder for at få en tryggere overgang fra folkeskole til uddannelse og videre i beskæftigelse. Det kan betyde en verden til forskel for de mange tusinde unge, der hverken har uddannelse eller job,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Aftalen indeholder også midler til at styrke inkluderende læringsmiljøer for udsatte børn og unge, som Ekspertgruppen for inklusionseftersynet anbefalede. Det sker ved at give pædagoger og lærere bedre rammer for at lykkes med at styrke alle børns læring og trivsel. Samtidig afsættes der penge til en analyse af behovet for sprogindsatser til udsatte børn i forbindelse med skolestart.

Satspuljepartierne omfatter udover regeringen Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Der er i alt afsat cirka 225 millioner kroner til undervisningsområdet i perioden 2018-2021.

Aftalepartierne er også enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i 2018 til at igangsætte en foranalyse, som skal afdække behovet for forebyggende sprogindsatser for udsatte børn af kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med skolestart.

Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet aftale som led i de centrale finanslovforhandlinger.

Fakta om satspuljen for 2018-2021

  • Der afsættes 6 mio. kr. årligt i perioden 2018–2020 til at styrke inkluderende læringsmiljøer for udsatte børn og unge.
  • Der afsættes midler til Aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU-aftalen):

    • Der afsættes 20 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til etablering af en kontaktpersonfunktion for unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser.
    • Der afsættes 18,5 mio. kr. i 2019 og 44,4 mio. kr. årigt fra 2020 og frem til elever og kursister med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
    • Der etableres en central SPS-ordning til elever i den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) og til kursister på VEU-området (avu, FVU, OBU, TAMU og AMU)
  • 1,5 mio. kr. er afsat til i 2018 at igangsætte en foranalyse, som skal afdække behovet for forebyggende sprogindsatser for udsatte børn af kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med skolestart.