Hvert år støtter Undervisningsministeriet nye landsdækkende aktiviteter inden for undervisningsområdet gennem projekttilskud. Det kan f.eks. være digitale undervisningsmaterialer eller læringsspil.

Undervisningsministeriet har modtaget 190 ansøgninger om støtte fra udlodningsmidlerne 2017, og der er nu uddelt 29 millioner kroner fra puljen til i alt 69 nye initiativer. Blandt de 69 initiativer er der både projekter, der dækker grundskolen, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og voksenuddannelser.

Der i år givet støtte inden for tre centrale indsatsområder.

Årets pulje har støttet tre indsatsområder:

 • Styrket faglighed
  Indsatsområdet skal fremme god undervisning, kundskaber og faglige præstationer i fagene, herunder hos bestemte elevgrupper såsom tosprogede elever, elever fra uddannelsesfremmede hjem og elever med særlige behov. Indsatsområdet er blevet underopdelt i grundskole, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og voksenuddannelser.
 • Undervisning om Danmarkskanons ti værdier
  Indsatsområdet skal fremme undervisning om de ti værdier, der indgår i Danmarkskanon og dermed øge elevernes kendskab til de værdier, rettigheder og pligter, som det demokratiske samfund rummer, og som eleverne skal kunne agere i som medborgere.
 • LGBT-rettigheder
  Indsatsområdet skal fremme undervisning i LGBT-rettigheder i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne og dermed øge elevernes kendskab til rettigheder vedrørende krop, kønsidentitet og seksuel orientering på alle niveauer i samfundet. Formålet er at forebygge diskrimination, mobning og hadforbrydelser af LGBT-elever.

Blandt projekterne som får støtte er for eksempel:

 • Et projekt, der udvikler et undervisningsmateriale til gymnasiale uddannelser, der handler om dataindsamling i det digitale samfund. Materialet skal give anledning til at eleverne reflekterer og diskuterer deres digitale fodspor og hvilken indflydelse data i samfundet har på, hvordan vi lever i dag.
 • Et projekt, der producerer ti film til erhvervsuddannelserne, der knytter sig til de ti værdier i Danmarkskanonen. Filmene er koblet til elevernes fag og hverdag. For eksempel en film, der handler om kristen kulturarv i plejesektoren, tillid for svagstrømseleven, der arbejder med overvågningskameraer, ligestilling for den lesbiske murerelev.
 • Udviklingen af et digitalt klasserumsspil til erhvervsuddannelser, hvor eleverne konkurrerer om at skabe det mest inkluderende samfund. Spillet foregår i fremtiden, og målet er, at indbyggerne i spillet skal have bedst mulighed for at udleve deres seksualitet og kønsidentitet.
 • Et projekt, der producerer et digitalt undervisningsmateriale, der formidler meditationer til elever i grundskolen. Materialet indeholder fem små eventyrlige animationsfilm i børnehøjde som inspirerer og guider børn til at bruge meditation. Målet med projektet er at opnå klassero, nærvær og opmærksomhed.
 • Udviklingen af et undervisningsspil til gymnasiale uddannelser, der kan bidrage til en reflekteret karrierelæring i de naturvidenskabelige og teknologiske fag styrke elevernes naturvidenskabelige og almendannelse. Spillet kobler aktuelle og virkelighedsnære problematikker med teknologiske/ naturvidenskabelige fagtemaer, så det tydeliggøres hvilken rolle fagene spiller i samfundet.
 • Et projekt, der udvikler en MOOC om matematikdidaktik 4.-6. klassetrin. MOOC’en skal give mulighed for at undervisere og facilitatorer etablerer læringsfællesskaber på tværs af landet og på tværs af matematikfaglige emner. Materialet skal danne baggrund for udviklingen af matematikundervisningen på 4.- 6. klassetrin ved inddragelse af lærerne i grundskolen, underviserne på læreruddannelsen, de lærerstuderende, lærere på efteruddannelse samt andre med interesse for matematik.

Om Undervisningsministeriets udlodningsmidler

Undervisningsministeriets udlodningsmidler er en del af overskuddet fra Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Puljen har til formål at støtte aktiviteter og nye tiltag inden for undervisningsområdet gennem projekttilskud.