Til implementering af Aftale om bedre veje til uddannelse og job skal der udarbejdes læreplaner og fagbilag for de nye grunduddannelser. Læreplanerne skal indeholde beskrivelser af de almene fags og niveauers indhold, faglige mål og evalueringsformer. Til produktionsgrunduddannelsen og erhvervsgrunduddannelsen skal der udarbejdes fagbilag med beskrivelse af faglige mål og evalueringsformer for de enkelte temaer.

Kommissorium for læreplans- og fagbilagsarbejdet (pdf)